Proces

Procesowe badania i rozwój chemikaliów organicznych, w tym

Agrochemikalia i półprodukty;Półprodukty farmaceutyczne;Zapachy i aromaty i półprodukty; Drobne chemikalia organiczne.

Proces badań i rozwoju chemikaliów organicznych

Skupiając się na
Syntetyczne rozpoznanie trasy, Optymalizacja procesu, Badanie bezpieczeństwa substancji i procesu, Badanie ścieków.

Charakteryzuje sie
Strategia przywództwa kosztowego, Innowacyjny proces, Bezpieczny i łatwy w obsłudze, Zielony proces.

proces
Mini Pilot _Kilo Lab do testowania skalowania technologii

Mini Pilot / Kilo Lab do testu skalowania technologii

Badanie bezpieczeństwa substancji i procesu

Badanie bezpieczeństwa substancji i procesu

Badanie stabilności termicznej i chemicznej 2

Badanie stabilności termicznej i chemicznej substancji i reakcji