Wycieczka po fabryce

fabryka-12

Fabryka

fabryka-11

Fabryka

fabryka-10

Fabryka

fabryka-14

Warsztat

fabryka-13

Warsztat

fabryka-15

Warsztat

fabryka-16

Pokój analiz

fabryka-18

Farma czołgów

fabryka-17

Farma czołgów

fabryka-01

Budynek Kotłowni

fabryka-03

Odprowadzenie ścieków

fabryka-02

Magazyn

fabryka-09

Kompleksowy budynek

fabryka-05

Wyposażenie przeciwpożarowe

fabryka-06

Centralne pomieszczenie kontrolne

fabryka-04

Odprowadzenie ścieków

fabryka-07

Kluczowe wyposażenie

fabryka-08

Kluczowe wyposażenie