Analiza i rejestracja

Usługi analizy i rejestracji

Oferowanie systematycznego wsparcia technicznego dla usług rejestracji produktów.

1. Wstępne badanie analityczne próbek 5B
2. Specyfikacja rysunkowa
3. Przygotowanie norm
4. Podręcznik chemii produkcji

Usługa analizy i rejestracji

-Zaawansowane instrumenty

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

Usługa analizy i rejestracji2

Laboratorium analiz.

Usługa analizy i rejestracji3

Laboratorium analiz.LC-MS

Usługa analizy i rejestracji4

Laboratorium analiz.HPLC